VERGİ VE FİNANS DANIŞMANLIĞI

VERGİ VE FİNANS DANIŞMANLIĞI

Vergi mevzuatı dünyanın birçok ülkesinde sıklıkla değişmekte olup çok çeşitli ve girift bir alandır. İşte bu sebeplerden ötürü vergiye uyum süreci bir hayli zordur. Vergi mevzuatını tam kavramadan ve yenilikleri takip etmeden hareket edilmesi sonucunda cezai yaptırımlar, muafiyet ve istisna avantajlarından mahrum kalınması, teşvik ve indirim fırsatlarının kullanılamaması gibi sonuçlar doğacaktır. Aynı zamanda şirketin en önemli yapıtaşlarından biri de finanstır. Şirket kurmak isteyen yatırımcının piyasada sağlam bir şekilde durabilmesi için etkin bir finans yöntemine ihtiyaç vardır. Şirketin kar elde etmesini sağlayan ve piyasa değerlerini en üst seviyeye çıkartan en önemli etkenlerden birisidir. Finans yönteminin olumlu sonuç doğurabilmesi için; teknolojik gelişmeler, rekabet koşulları, tüketici davranışındaki dalgalanmalar, enflasyon seyri, ekonomik krizler vs. gibi durumların takip edilmesi ve bunların sonucuna göre hareket edilmesi gereklidir. E&G Corporate Solutions olarak şirketin kurulacağı ülkenin vergi mevzuatının derinlemesine analizini yaparak ve mevzuatın getirdiği yenilikler çerçevesinde yatırımcıları yönlendirerek, ülkenin enflasyon durumu, rekabet koşulları, para değeri gibi konuları derinlemesine inceleyip araştırma yaparak, vergi ve finansla ilgili konularda oluşabilecek problemlerin önüne geçiyoruz.