ŞİRKET BİRLEŞMELERİ VE DEVRALMALAR

ŞİRKET YENİDEN YAPILANDIRMALARI-BİRLEŞME VE DEVRALMALAR

Şirket yeniden yapılandırmaları, şirketlerin birleşmesi, bir şirketin diğerine devri, bir şirketin tamamen veya kısmen bölünmesi veya tür değiştirmesi gibi çeşitli şekillerde mümkündür. Şirketlerin yeniden yapılandırılmasında, şirket değerinin artırılması, şirketin yapısının yeniden organize edilmesi, kurumsal kimlik kazandırılması, miras paylarının paylaştırılması, aile şirketlerinde aile anayasası olarak bilinen aile şirketi/ortaklık sözleşmeleri ve sürdürülebilirlik, küreselleşme ilebirlikte yabancı sermayeli veya yabancı unsurlu şirket birleşme ve devralmalarının artması ile birlikte, tüm bu sürecin yönetilmesi için alanında uzman profesyoneller ve danışmanlarla çalışmak önem kazanmıştır. Şirket yeniden yapılandırmaları, mali müşavir ve vergi uzmanları, avukatlar ve denetim uzmanları ile birlikte yürütülmesi gereken önemli bir süreçtir.

Birleşme, devralma, bölünme ve tür değiştirme gibi şirket yeniden yapılandırmaları hem ticaret şirketleri düzeyinde hem de bu tür şirketlerin ortakları düzeyinde hukuki ve mali sonuçlara sahiptir. Sınır aşırı yani uluslararası boyuttaki yabancı sermayeli şirketlerin, bölünme, hisse devri, birleşme gibi yollarla yeniden yapılandırılması, merkezin yurtdışına veya yurtdışından Türkiye’ye taşınması, şirketler grubu oluşturulması, titizlikle çalışılması ve alanında uzman profesyonellerce yürütülmesi gereken süreçlerdir. E&G Corporate Solutions olarak tüm bu hizmetleri profesyonel ekibimizle vermekteyiz.