Birleşik Arap Emirlikleri’nde Şirket Kuruluşu

Birleşik Arap Emirlikleri’nde Şirket Kuruluşu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hala hazırda Orta Doğu’da yabancı yatırımcıların gerek yatırımlar için gerek ise ortaklıklar ve yeni girişimler için tercih ettikleri bir ülke özelliği taşımaktadır. BAE Doğrudan Yabancı Yatırımlar Yasası kapsamında belirli sektörlerde %100 yabancı sermayeli şirket kuruluşu mümkündür. Dijital sistemler kullanılarak şirket kurulabilir ve yönetilebilir.

BAE’de şirket kuruluşu için gerekli olan lisans başvuruları yapılması gereklidir. Ülke’de belirlenmiş serbest bölgelerde kurulan şirketler aynı zamanda çift lisans başvurusu ile faaliyet alanını genişletebilir. Serbest Bölge Pasaportu adı verilen bu sistem sayesinde serbest bölge şirketleri tek bir lisans ile Dubai’de bulunan 24 farklı serbest bölgede faaliyet gösterebilmektedir.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde kurulan şirketlerin işletilmesinde maliyetler düşüktür ve giderek düşmektedir, getirilen birçok yeni düzenleme ile lisanslar ve ofis binaları için taksitli ödemeler, KOBİ sektörleri için bankacılık desteği gibi teşvikler şirketlerin işletme maliyetini önemli oranda düşürmüştür. KDV sistemi Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri genelinde uyumlu hale getirilmiştir. (Katar, Kuveyt, Bahreyn, Oman ve BAE)

BAE’de servet ve gelir vergisi muafiyeti bulunmakta ve sosyal güvenlik sistemine ilişkin yükümlülükler sadece ülke vatandaşları için geçerlidir. Yabancılar için hizmetin sona ermesi halinde faydalanacakları farklı bir sistem vardır. BAE ile 116 Ülke arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme anlaşması bulunmaktadır. Türkiye de bu ülkelerden biridir. Şirketler ve bireyler vergi mükellefi olmaları halinde bu tür anlaşmalardan yararlanabilirler.

Şirket Kurma Seçenekleri;

  1. İhracat ve ithalat ile iştigal eden ticaret şirketleri. Bu tür şirketler yurtdışından BAE’de yerel bir acente aracılığı ile ürün satabilir.
  2. Lisans başvurusu ve alınması ile birlikte proje bazlı ortak girişimler mümkündür. Bu şekilde yabancı şirketler yerel şirketlerle iş yapabilir, hizmet sağlayabilir.
  3. Onshore, yani anakarada kurulacak bir BAE şirketi, serbest bölgede kurulacak bir BAE şirketi ve offshore yani üç farklı bölgede kurulacak denizaşırı şirketler ihtiyaca göre belirlenerek kurulabilir.

BAE Onshore/Anakara Şirketleri

Anakara şirketleri BAE’de gerekli olan lisans başvuru ve lisansın alınması ile birlikte kurulan şirket türüdür. Yürürlükteki yasalar kapsamında kurulurlar ve devlet tarafından verilen lisansa bağlıdırlar. Bu tür şirketlerde ofis adresinin bulunacağı yerle ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur. BAE’nin herhangi bir yerinde ofis açılabilir. Genel olarak, tüm onshore/anakara şirketlerinde yerel ortak veya yerel ticaret temsilcisi olarak bir BAE vatandaşı olması zorunludur. Yerel Ortak/Yerel Ticaret Temsilcisi devlete yapılan tüm başvuruları imzalamakla sorumludur. Yabancı Yatırımlar Yasası’na göre bazı sektörlerde %100 yabancı sermayeli şirket kuruluşu mümkün hale getirilmiştir.

BAE Serbest Bölge (Freezone) Şirketleri

Serbest bölgeler, yabancı yatırımı çekmek için tanıtılan vergi avantajlarına sahip özel alanlardır. Genel olarak, serbest bölgeler, sektöre özel yatırımcılara hitap eder ve yalnızca belirli faaliyet alanlarında faaliyet gösterebilir. BAE’de 40’tan fazla serbest bölge bulunmaktadır. Serbest bölgelerde yerleşik şirketler, yalnızca vergilerden değil, aynı zamanda BAE Şirketler Hukuku kapsamında geçerli olan genel zorunlulukların çoğundan da muaftır. Bu durum serbest bölge kurulumunda işletmenin %51 hissedarı olarak bir BAE ortağı alma zorunluluğu olmadığı anlamına da gelir. Dolayısı ile bir yabancı yatırımcı, uyruğu ne olursa olsun, yalnızca kendisi veya diğer hissedarlar aracılığı ile şirkete %100 sahip olabilir. Serbest bölgelerdeki şubelerin de BAE Şirketler Kanunu’nda belirtildiği gibi yerel bir hizmet acentesi ataması gerekmemektedir. Serbest Bölge şirketleri, ticari, endüstriyel ve hizmet ruhsatına başvurabilir. Serbest Bölge’de kayıtlı her şirketin, o Serbest Bölge’de bulunan bir ofis alanı kiralaması zorunludur. Serbest Bölgelerin sayısı göz önüne alındığında, hangi bölgenin amaca daha uygun olacağını bilebilmek ve doğru karar verebilmek için bizimle iletişime geçmeniz menfaatinize olacaktır.

BAE Offshore (Denizaşırı) Şirketleri

Şirketin yönetimi dünyanın herhangi bir yerinde olabilir, böylece uluslararası ticari faaliyet mümkün hale gelir. Bir offshore şirketi kurmanın ve sürdürmenin düşük maliyetli olması ve vergi muafiyeti kapsamında olmasına ek olarak, serbestlik, ortaklık yapısının kapalı ve mali tablo/bilanço gibi zorunlulukların olmaması tercih edilme nedenleridir. Çoğunlukla, Uluslararası ticaret, gemilerin tescili, sermayenin korunması veya gayrimenkul edinimi gibi çeşitli amaçlarla offshore şirket kurulabilir. Bu şekilde kurulan şirketler bir BAE bankasında ticari hesap açma hakkına sahiptir.

Bu konuda profosyonel destek almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.